english | français | español
LoginID: Password: | Ask for password

CIOFF®

International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts

Home > Search Events > List of Festivals > International Folklore Festival Strážnice, Strážnice

International Folklore Festival Strážnice, Strážnice

International

Každý poslední víkend v cervnu se do Strážnice sjíždejí tisíce návštevníku, aby se pobavily a užily si príjemné atmosféry mesta, zámeckého parku a skanzenu. Behem festivalu se mohou potešit krásou lidových písní, tancu a kroju ve slavnostním pruvodu i v mnoha ruzných poradech, zkusit si itance z cizokrajných koutu sveta a spolecne si zazpívat azatancovat u lidových muzik. Najdou zde zábavu i poucení, mohou zhlédnout vystoupení nejen našich, ale i zahranicníchsouboru a seznámit se tak s jinými kulturami. Mnoho diváku seuž po léta úcastní hodnocení v populární Souteži o nejlepšího tanecníka slováckého verbunku a nekterí z nich si v ní prímo i zatancí. Na každorocní setkání se vždy teší nejenom samotní návštevníci, ale i desítky úcinkujících od nás i ze sveta, nebot festival je už tradicne místem setkávání prátel lidových tradic a zábavy.

Porádání Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice je jedním ze základních úkolu Národního ústavu lidové kultury. Tento festival se poprvé uskutecnil v roce 1946 a od svého pocátku mel charakter celostátních slavností. Behem svého vývoje zacal postupne predstavovat folklor nejen v jehoprirozené podobe, ale také v ruzných úpravách a stylizacích. Díky tomu dodnes zachovává bezprostrední kontakt mezi úcinkujícími a diváky a zároven umožnuje i živé zapojení návštevníku do festivalového dení, napríklad pri finále již zmínené Souteže o nejlepšího tanecníka slováckého verbunku.

Festival probíhá nejen na amfiteátrech v zámeckém parku, ale také ve vinohradnickém areálu a pred usedlostmi v nedalekém strážnickém skanzenu. Programy komornejšího charakteru zájemci sledují rovnež ve vlastní budove zámku – již tradicí se staly hudební porady v zámecké expozici lidových nástroju.

Zahranicní soubory z blízkých i vzdálených zemí vystupují nafestivalu už od roku 1957 a každorocne prinášejí divákum novézážitky svými exotickými kroji, tanci a písnemi. StrážnickýMezinárodní folklorní festival získal statut festivalu CIOFF (Mezinárodní rady organizátoru festivalu folkloru a lidového umení), címž se zaradil mezi vybrané celosvetové folklorní festivaly a již dvakrát se stal festivalem Stredoevropského sektoru CIOFF.

Odborná porota na festivalu udeluje od roku 1983 cestný titul Laureát MFF Strážnice a Cenu MFF Strážnice za nejvýraznejší autorský prínos pri príprave a realizaci poradu. Pro každéhonávštevníka je však tím nejcennejším jeho vlastní prožitek, proto je nejlépe prijet do Strážnice a prožít nezamenitelnou atmosféru festivalu osobne. Jste všichni srdecne vítáni.

Dates

23.06 - 30.06.2024

Place

Czech Republic

Strážnice
National Institute of Folk Culture, Zámek c. 672
696 62  Strážnice  (See in )

Contact

Contact


+420-518-306 630  +420-518-306 615  +420-777654947

Pictures

© CIOFF 1998 - 2023 | cioff.org |